25-7-2019, 11:9 GMT+7

Xây dựng thương hiệu nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

 Sáng 24/7/2019, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị phát triển thương hiệu với mục tiêu tổng kết tình hình thực hiện và kết quả xây dựng, quản lý, phát triển thương hiệu tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua và đề xuất giải pháp trong tương lai. Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì Hội nghị với sự tham gia của các địa phương, các ngành liên quan.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Tính đến thời điểm hiện tại, Lâm Đồng đã xây dựng được 24 thương hiệu và xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh với 21 nhãn hiệu, gồm: 13 nhãn hiệu chứng nhận và 8 nhãn hiệu tập thể. Lâm Đồng đã thành lập, kiện toàn các tổ chức quản lý phục vụ việc đăng ký, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ của các sản phẩm đặc trưng thế mạnh, đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài cho các sản phẩm xuất khẩu, áp dụng khoa học, chuyển giao kỹ thuật, quản lý nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá nhãn hiệu cũng được Lâm Đồng tổ chức thường xuyên, liên tục, đưa nông sản Lâm Đồng phủ sóng rộng rãi trong nước và bước đầu xuất khẩu.
 
Tới tháng 6/2019, đã có 237 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được cấp cho tổ chức và cá nhân tại các địa bàn Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và Lâm Hà. Nhiều sản phẩm, thương hiệu của Lâm Đồng đã tạo dựng được uy tín, được thị trường trong và ngoài nước biết đến với đánh giá cao về chất lượng. 
 
Tuy nhiên, các phát biểu, thảo luận trong Hội nghị cũng cho thấy, việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc trưng thế mạnh còn ít, công tác quản lý và phát triển các nhãn hiệu đã được xác lập quyền còn hạn chế, việc gắn nhãn hiệu lên sản phẩm chưa được doanh nghiệp quan tâm, nhãn hiệu chưa phát huy nhiều tác dụng trong nhận diện thương hiệu sản phẩm. 
 
Trong thời gian tới, Lâm Đồng tích cực đăng ký xác lập quyền nhãn hiệu, nhất là ra nước ngoài với các sản phẩm xuất khẩu. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng nông sản, tăng cường quảng bá, truyền thông, xúc tiến thương mại tìm thị trường cho sản phẩm, đồng thời vận động doanh nghiệp phát triển nhãn hiệu riêng.
 
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S nhấn mạnh, Lâm Đồng đã và đang rất tích cực xây dựng và phát triển thương hiệu. Việc xây dựng và phát triển thương hiệu sẽ trở thành việc làm thường xuyên của Lâm Đồng trong đó chú trọng tới xây dựng thương hiệu nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu là nhiệm vụ cơ bản. 

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,853,187