CV 370/TTXT-ĐTDN ngày 27/7/2023

CV 370/TTXT-ĐTDN ngày 27/7/2023 Công văn về việc tình hình triển khai nội dung ký kết với đối tác Hàn Quốc.


CV 371/TTXT-ĐTDN ngày 28/7/2023

CV 371/TTXT-ĐTDN ngày 28/7/2023 Công văn về việc tình hình thực hiện chương tình hợp tác với Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học Tôn Đức Thắng.


Thông báo số 17/TB-TTXT ngày 13/7/2023

Thông báo số 17/TB-TTXT ngày 13/7/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Quốc Anh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tại Hội nghị sơ kết 6…