Thông báo số 17/TB-TTXT ngày 13/7/2023

Thông báo số 17/TB-TTXT ngày 13/7/2023

Thông báo kết luận của đồng chí Dương Quốc Anh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tại Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2023

Đánh giá bài viết này